S obzirom da se
MONACO d.o.o.
bavi i uvozom i analizom
naftnih derivata.

U pumpama koje su u vlasništvu firme, moguće je točiti vrhunska pogonska goriva za sva prevozna sredstva.

O Nama

TEHNIČKI PREGLED

Tehnički pregled vozila je djelatnost od opšteg društvenog interesa gledajući iz aspekta sigurnosti saobraćaja na putevima, te isto tako i ekologije. Stanica tehničkog pregleda mora svoj posao (provjere tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila) obavljati u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.